BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Dnia 11 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjalnych z funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Spotkanie miało na celu uzmysłowienie uczniom zagrożeń, jakie płynął z używania alkoholu i narkotyków. W trakcie zajęć wykorzystane zostały alkogogle i narkogogle, okulary, które umożliwiają trzeźwym osobom widzenie świata oczami osoby będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Uczniowie przekonali się, jak używki wpływają na nasze zmysły, koordynację ruchów, ocenę odległości, a także zmieniają postrzeganie świata. Wszyscy z ciekawością i zaangażowaniem brali udział w konkursach, np. wrzucaniu piłeczek do koszyka czy omijaniu przeszkód. Podsumowaniem spotkania była rozmowa, nt. szkodliwości picia alkoholu i brania narkotyków.

Additional information