W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Klasy I B liceum i III b gimnazjum pod opieką p. Magdaleny Kapsy-Olejnik zdecydowały się wziąć udział w międzynarodowym programie Solidarność. Podaj dalej!,[https://www.fraternity-card.eu] prowadzonym w Polsce przez Fundację Szkoła z Klasą.
Program opiera się na prostym pomyśle, polegającym na napisaniu listu i wysłaniu go w butelce. Jest to projekt realizowany w kilku europejskich państwach. Co roku, 21 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem dzieci i młodzi ludzie z czterech europejskich krajów: Chorwacji, Francji, Polski i Hiszpanii wysyłają kartki pocztowe z przekazem solidarności do losowo wybranych nieznajomych i liczą na ich odpowiedź.

Na pierwszej stronie kartek umieszczone są zdjęcia wybrane specjalnie z myślą o celu akcji, jakim jest zwiększanie świadomości różnorodności społecznej. Z kolei na drugiej stronie pocztówki uczestnicy zapisują własne wiadomości wyrażające solidarność, które tworzą podczas warsztatów pisarskich. Adresaci i adresatki mogą odpisać autorom i autorkom, wykorzystując załączoną kartkę zwrotną. Odpowiedzi wysyłane są do organizatorów akcji, a stamtąd trafiają do młodych nadawców i nadawczyń.
Głównym celem programu jest zaangażowanie młodych ludzi w dyskusję o różnorodności społecznej i dyskryminacji. Wspomniane cele są realizowane na przykład poprzez wskazanie różnych perspektyw widzenia rzeczywistości na warsztatach analizy fotografii.
Projekt, dzięki wykorzystaniu tradycyjnych kartek pocztowych, pomaga budować więzi w danej społeczności, uwrażliwia na kwestie wykluczenia społecznego i zachęca młodych ludzi do pisania i wysyłania wiadomości w tradycyjny sposób.

Additional information