BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!
(słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 
w czasie homilii z 1979 roku 
wygłoszonej w czasie I pielgrzymki papieża do Polski)

W niedzielę 6 stycznia 2019 roku zainteresowani uczniowie, wychowawcy i pracownicy naszej szkoły wzięli udział w 7. w Bełchatowie odsłonie Orszaku Trzech Króli – największego ulicznego widowiska związanego z historią Bożego Narodzenia. Tegoroczne widowisko, zorganizowane pod hasłem „Odnowić oblicze ziemi” zaczerpniętym z kazania św. Jana Pawła II, miał na celu przypomnienie ważnych dla Polaków słów Papieża Polaka, który 40 lat temu w czasie spotkania z wiernymi na placu Zwycięstwa w Warszawie (dzisiejszy plac Piłsudskiego) 2 czerwca 1979 roku wlał w ich dusze wiarę i nadzieję na zwycięstwo z komunistyczną władzą. By wspomnieć te słynne słowa, jak również odświeżyć pamięć o Bożym dziele Jana Pawła II – patrona miasta Bełchatowa, na uczestników widowiska czekały liczne akcenty dotyczące tytułów książek, encyklik, adhortacji i innych fragmentów dzieł Papieża Polaka.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.30 mszą świętą w kościele pw. NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie, natomiast orszak, który wyruszył o godz. 12.30, zmierzający do Stajenki znajdującej się przy Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, napotkał na swej drodze wiele niespodzianek i atrakcji takich jak: spotkanie z Herodem próbującym powtrzymać pochód królów do stajenki, walkę dobra ze złem, spotkanie z aniołami czy koncert kolęd w wykonaniu góralskiej kapeli.

     

Additional information