W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W piątek 14.12.2018r. uczniowie klas drugich i trzecich liceum pod opieką pań Jolanty Hertel i Ewy Tomassy wybrali się do Warszawy na wycieczkę. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość wysłuchania wykładu w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia dotyczyły imigracji w Ameryce Północnej i były prowadzone całkowicie w języku angielskim.
Następnym etapem pobytu w stolicy było zwiedzenie Muzeum Narodowego, gdzie nasi uczniowie wzięli udział w lekcji dotyczącej malarstwa 20-lecia międzywojennego. Ostatnią atrakcją był spacer po pięknym Królewskim Ogrodzie Światła w Wilanowie. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć mapping, czyli trójwymiarowy pokaz łączący światło, obraz i dźwięk. Został on wyświetlony na fasadzie Pałacu w Wilanowie i nosił nazwę Powrót Króla.
Wycieczka spełniła nasze oczekiwania. Mieliśmy szansę nauczenia się nowych rzeczy, sprawdzenia swoich umiejętności językowych i zobaczenia uroków stolicy. Z niecierpliwością czekamy na kolejne tak interesujące wycieczki.

Natalia Stępczyńska, klasa III LO

Additional information