BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

„Pociesz Jezu kraj płaczący
Zasiej w sercach prawdy ziarno
Siłę swoją daj walczącym
Pobłogosław "Solidarność".

Więźniom wszystkim daj wytrwanie
Pieczę miej nad rodzinami
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.”
(Kolęda "Pociesz Jezu" autorstwa Andrzeja Borzęckiego)

W czwartek 13 grudnia 2018 roku poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieką pani Joanny Prasol i pana Michała Fijołka wziął udział w uroczystych obchodach 37. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Główne uroczystości odbyły się w kościele pw. Zesłania Ducha Św. na osiedlu Przytorze. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem ofiar stanu wojennego zaproszone na uroczystość delegacje i poczty sztandarowe wzięły udział w Mszy Świętej, którą celebrował bp. Ireneusz Pękalski.
Stan wojenny to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń polskiej historii najnowszej. Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku i zniesiony 22 lipca 1983 roku stan wyjątkowy, wprowadzony przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, był siłową próbą uspokojenia fali strajków i niepokojów społecznych, jakie w tamtym czasie nieustannie wybuchały w całym kraju. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarnością” a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku w grudniu 1981 roku.

Additional information