BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W piątek 30 listopada 2018 roku uczniowie klasy III LO mieli przyjemność spotkać się z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów – panem Piotrem Porzeżyńskim. Spotkanie miało niezwykle ciekawy przebieg. Rzecznik Praw Konsumenta omówił najważniejsze zadania jakie na jego instytucji spoczywają, którymi są między innymi: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi organizacjami konsumenckimi, jak również wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto pan Piotr Porzeżyński omówił procedury związane z tym, w jaki sposób dochodzić, jako poszkodowany konsument, swoich praw: jakie składać wnioski oraz jak uzyskać informację prawną w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Uczestnicy z zainteresowaniem wzięli udział w tym niecodziennym spotkaniu, czego potwierdzeniem była duża ilość ciekawych pytań dotyczących tematyki praw konsumenta, na które odpowiedział pan Piotr po zakończeniu „wykładowej” części swojej wizyty w naszej szkole.

Additional information