BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Zakończył się kolejny etap realizacji Budżetu Uczniowskiego w naszej szkole. Zespół Opiniujący w składzie:
Pani dyrektor Małgorzata Jasitczak
Pan Sławomir Marczak – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Pani Małgorzata Magnucka – przedstawiciel Rady Rodziców
Weronika Matyja – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
pozytywnie zaopiniowali pod względem formalnym złożone wnioski.

  • „Skarbnica talentów” – wystawa prac uczniów Herberta połączona z promocją szkoły poza jej murami; lider projektu – Klaudia Kępińska z klasy I A
  • „Wieczór gier z Herbertem” ; lider projektu – Maja Brandt z klasy I A
  • „Sprzęt filmowy” (uzupełnienie wyposażenia dla Herbert TV); lider projektu – Krzysztof Owczarek z klasy I A
  • Zajęcia z tańca towarzyskiego - „Taniec dla każdego”; lider projektu – Krzysztof Owczarek z klasy I A
  • „Sklepik szkolny jako spółdzielnia uczniowska”; lider projektu – Samorząd Uczniowski
  • „Wielki Quiz z Niepodległości”; lider projektu – Lena Sidorczuk z klasy 3B

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem i przyjętym harmonogramem do 21 grudnia uczniowie i rodzice mogą głosować na dwa najlepsze projekty za pomocą dziennika elektronicznego wysyłając wiadomość ze swojego konta na adres wychowawcy klasy.

Przypominamy również autorom wniosków o akcji promującej ich projekty.

Additional information