BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W związku z organizowanym w dniach 12 – 18 listopada 2018 roku Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości, obchodzonym jednocześnie w 160 krajach świata, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości po raz kolejny realizowała w całej Polsce projekt „Otwarta firma”. Polegał on na tym, że uczniowie szkół średnich na lekcjach podstaw przedsiębiorczości brali udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych firm i jednostek gospodarczych w celu poznania ich charakteru, specyfiki oraz problemów, z jakimi dana branża musi się uporać w toku swojej działalności. Ponadto celem tego typu przedsięwzięć jest także propagowanie przedsiębiorczości oraz zainteresowanie młodzieży sprawami ekonomicznymi.

Gośćmi uczniów klas pierwszych liceum byli:
- pani Ilona Śmiechowicz - manager największego w mieście klubu fitness „GYM CITY”;
- pani Anna Łastowska - właściciel działającego od prawie 30 lat w naszym mieście Biura Podróży „LEXAN”;
- pan Piotr Przybylski - właściciel pierwszego w Bełchatowie antykwariatu „Antykwariat Librarium”;
- pan Sławomir Jagła - przedstawiciel Banku Pekao SA;
- pan Sławomir Turkowski - przedstawiciel Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK).

Informacje o realizowanych projektach można znaleźć na stronach:
https://otwarta-firma.junior.org.pl/ 
https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/ 

Additional information