W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

„Naturalna siła uzdrawiająca 
w każdym z nas 
jest największym źródłem 
dobrego samopoczucia”
Hipokrates - lekarz grecki, 
obdarzony przydomkiem 
"ojca medycyny"

W poniedziałek 29 października 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjum z funkcjonariuszem Straży Miejskiej - panem Dariuszem Opałką (koordynatorem Zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej bełchatowskiej Straży Miejskiej). Uczniowie obejrzeli film pt. „Nie zamykaj oczu - piłem i brałem”, w którym bohater, uzależniony jako nastolatek od alkoholu i narkotyków, opowiada o początkach uzależnienia oraz konsekwencjach jakie ponosi będąc w szponach nałogu.

Nie była to jedyna wizyta pracownika Straży Miejskiej w naszej szkole. We wtorek 30 października 2018 roku uczniowie klas IIA LO i IIB LO wzięli udział w spotkaniu zatytułowanym: „Odpowiedzialność prawna nieletnich i osób dorosłych”. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z takimi pojęciami z zakresu kodeksu karnego jak: „nieletni”, „młodociany”, „czyn karalny”, „małoletni”, „demoralizacja”. Ponadto dowiedzieli się również, jakie środki karne może zastosować sąd w stosunku do nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz jakie są konsekwencje prawne takich czynów w stosunku do osób dorosłych. Rozmawiano również o tym, co należy robić, by nie stać się ofiarą przemocy.
Koordynatorką zajęć profilaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli Straży Miejskiej z uczniami naszej szkoły była pani Magdalena Kruszyńska – Siemasz – pedagog szkolny.

Additional information