BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

We wtorek 9 października 2018 roku zakończyliśmy zbiórkę używanych okularów, jaką prowadziliśmy w naszej szkole od połowy września. Cel zbiórki jest szczytny – paczkę z zebranymi okularami prześlemy na adres Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redeptoris Missio”, która jest pomysłodawcą tej akcji. Fundacja, której celem istnienia jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata, zbiera używane okulary by, po odpowiednim sprawdzeniu, zbadaniu ich i drobnej naprawie, wysłać potrzebującym ludziom w Republice Centralnej Afryki. Od 2004 roku państwo to pogrążone jest w nieustającej wojnie domowej. Działania wojenne prowadzone na terenie całego kraju doprowadziły to państwo do upadku politycznego i gospodarczego. W chwili obecnej, według ostatnich raportów ONZ, Republika Środkowoafrykańska zajmuje ostatnie - 188 miejsce - w klasyfikacji rozwoju społecznego i klasyfikowana jest jako państwo upadłe.

Akcja zbierania okularów, której koordynatorem był w „Herbercie” pan Michał Fijołek, okazała się wielkim sukcesem – udało się bowiem zebrać ponad 100 par okularów przyniesionych do szkoły przez uczniów i nauczycieli!
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie akcją i okazane ogromne serce!!!

Additional information