BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Roztropność to cnota
ze wszystkich najbardziej dla człowieka użyteczna,
ale ludzkie uczucia,
sprawiedliwość, szczodrość i obywatelska postawa
to przymioty najbardziej użyteczne dla innych.
(Adam Smith – szkocki myśliciel
i ekonomista doby oświecenia)

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji w ramach Budżetu Uczniowskiego w ZSiPO BSTO im. Z. Herberta w Bełchatowie! To właśnie Wy – uczniowie naszej szkoły – możecie zrealizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym oraz otrzymać dofinansowanie na jego realizację!!!
Regulamin programu możecie znaleźć na stronie szkoły pod tym adresem:

http://www.zsherbert.pl/PDFY/b_u.pdf

Zbierzcie grupę szkolnych przyjaciół, opiszcie swój projekt w karcie zgłoszeniowej i przekonajcie do jego realizacji jak największą liczbę uczniów! O harmonogramie akcji oraz wielkości dotacji poinformujemy Was już niebawem!

Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdziecie w zakładce "BUDŻET UCZNIOWSKI"

Additional information