BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W czwartek 20 września 2018 roku przeprowadzono w naszej szkole próbną ewakuację, której celem było praktyczne zastosowanie procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Około godziny 10.00, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami oraz wszyscy pracownicy szkoły przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest plac za budynkiem szkoły. Na miejscu zbiórki nauczyciele złożyli meldunek koordynatorce działań – pani Magdalenie Turlejskiej, która, po zebraniu wszystkich danych, złożyła raport pani Dyrektor szkoły Małgorzacie Jasitczak. Po przyjęciu meldunku pani Dyrektor odwołała alarm i uczniowie mogli wrócić na zajęcia.
Nad bezpieczną ewakuacją czuwali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie a cała akcja odbyła się sprawnie i z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Additional information