BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W czwartek 22 marca 2018 roku uczniowie klas IA LO i IB LO pod opieką nauczycieli geografii i chemii: pani Marii Mielczarek i pana Sławomira Marczaka, wzięli udział w niecodziennych warsztatach ekologicznych. Temat warsztatów związany był z cyklem zajęć dotyczących czystości środowiska naturalnego. Miejscem tych niecodziennych zajęć była Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi – miejsce, w którym dochodzi do oczyszczenia ścieków dopływających z Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gmin Nowosolna i Ksawerów.
Uczniowie mieli okazję poznać zasady funkcjonowania takiego zakładu, dowiedzieć się, na czym polega oczyszczanie ścieków oraz poznać cały proces technologiczny przetworzenia brudnej cieczy, która po użyciu odpowiednich procesów, staje się czystą wodą, jaka oddawana jest środowisku do rzeki Ner. 

W trakcie zwiedzania kolejnych miejsc i budynków zakładu uczestnicy wycieczki mogli również dowiedzieć się wiele na temat etapów oczyszczania ścieków przez bakterie w procesie beztlenowym i tlenowym, a także poznać proces fermentacji nieczystego osadu przetworzonego w biogaz wykorzystywanego do produkcji prądu elektrycznego i energii cieplnej. 
Spacer zakończył się przy rzece Ner, której oczyszczona woda pochodzi właśnie z zakładu oczyszczalni ścieków.

Katarzyna Kacprzak, kl. IB LO

Additional information