BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

„Nasze dni są policzone – przez statystyków”
Stanisław Jerzy Lec

We wtorek 6 marca 2018 roku uczniowie klas IA LO i IB LO pod opieką panów: Sławomira Marczaka i Michała Fijołka wybrali się do Łodzi by wziąć udział w warsztatach statystycznych prowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego w Łodzi. Cała grupa podzielona została na dwie części, które wzięły udział w prelekcji pod tytułem „Społeczeństwo w statystyce publicznej” oraz w interaktywnych zajęciach „Statystyczna burza mózgów”. Tematem wykładu wzbogaconego o prezentację multimedialną były sposoby odczytania danych dotyczących polskiego społeczeństwa, ich interpretacja oraz możliwości wykorzystania tych informacji do celów badawczych. Lekcja interaktywna natomiast miała charakter komputerowego quizu, który polegał na umiejętnym odczytaniu danych statystycznych związanych z polskim społeczeństwem i informacji na temat województwa łódzkiego.

 

     

Additional information