BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W czwartek 15 lutego 2018 roku uczniowie klas IA LO i IB LO, pod opieką pana Sławomira Marczaka i pana Piotra Stelmaszczyka, wybrali się na wycieczkę do Elektrowni Bełchatów – największego tego typu obiektu na świecie, wytwarzającego energię elektryczną z węgla brunatnego. Celem wycieczki było poznanie procesu powstawania prądu i zwiedzenie najważniejszych elementów działania tego typu elektrowni.
Pierwszym punktem wyjazdu było obejrzenie najnowszej część elektrowni, w której zwiedzający przekonali się, dzięki wykładowi oprowadzającego przewodnika, jak wielkie znaczenie ma wytwarzana w niej energia dla zapotrzebowania kraju. Przewodnik wyjaśnił uczestnikom wycieczki, jakie urządzenia potrzebne są do wytworzenia tak wielkiej ilości energii.
W starszej części elektrowni, która była kolejnym etapem wycieczki, zwiedzający obejrzeli film przedstawiający historię powstania elektrowni oraz dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat wydobywanego dla potrzeb bełchatowskiej elektrowni brunatnego złota.

Po seansie uczestnicy wycieczki wzięli udział w krótkim spacerze po poszczególnych sektorach obiektu, którego celem było przyjrzenie się z bliska pracy, obowiązkom i czynnościom, jakie na co dzień wykonują pracownicy elektrowni począwszy od operatorów maszyn, a skończywszy na osobach nadzorujących działanie urządzeń.
Wyjazd do Elektrowni Bełchatów był bardzo ciekawy. Pozwolił bowiem uczestnikom poznać nie tylko etapy powstawania prądu, lecz również uświadomić sobie jak wiele pracy i materiału (węgla brunatnego) trzeba spalić, by wytworzyć energię elektryczną. I jak ważna jest w związku z tym ochrona środowiska degradowanego przez człowieka.

Katarzyna Kacprzak, kl. IB LO

Additional information