VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Jak zorganizować warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się

Samodzielna nauka w systemie pozaszkolnym to nowe doświadczenie dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

ORGANIZACJA I HIGIENA MIEJSCA PRACY
- Nauka powinna odbywać się w miejscu uporządkowanym, z dostępem do komputera/ laptopa i Internetu.
- Miejsce powinno być dobrze zorganizowane, czyste i pozbawione tzw. rozpraszaczy.
- Uczeń powinien mieć pod ręką wszystkie potrzebne materiały: podręczniki, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy.
- Otoczenie domowe powinno zapewnić ciszę niezbędną do nauki.
- Należy wprowadzić poranną rutynę, która pozwoli na pozostanie w ciągu dnia na odpowiednim torze.

MOTYWOWANIE I WSPIERANIE
Należy zwrócić uwagę na:
- systematyczną pracę młodzieży w celu uniknięcia kumulowania lekcji (oraz odkładania ich odrobienia na następny dzień);
- samodyscyplinę młodzieży i racjonalne wykorzystanie czasu;
- racjonalne rozłożenie materiału edukacyjnego na mniejsze etapy;
-unikanie wielozadaniowości (uczeń powinien zaczynać pracę od najtrudniejszych
i najważniejszych zadań i polecenia trudniejsze powinien przeplatać łatwiejszymi, pisemne - ustnymi, by nie znużyć się nauką);
- regularność swojej pracy (aby lekcje odrabiać w tym samym dniu, w którym zostały one zadane i objaśnione).
Ponadto wskazana jest nauka w parach, ale na odległość (w celu skonsultowania się np. porównania wyników pracy) za pomocą odpowiednich narzędzi komunikacji.

Additional information