BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Samorząd Uczniowski w imieniu własnym i wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, składa całej społeczności „herbertowskiej” – uczniom, rodzicom i nauczycielom, serdeczne podziękowania za przekazane prezenty. Wasza pomoc i bezinteresowność stanowi przykład godny do naśladowania. Dzieci, które na co dzień nie mają zbyt wiele powodów do radości, mogły tym razem uwierzyć, że marzenia się spełniają.
Serdecznie dziękujemy.

S.U.

Additional information