BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

"Pisarz jest,
a przynajmniej powinien być,
po stronie poniżonych i pokrzywdzonych.
Od tego nie mogą go zwolnić
żadne instancje świeckie czy duchowne."
Zbigniew Herbert

W poniedziałek 30 października 2017 roku w auli ZSiPO BSTO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie odbyła się niezwykle wzruszająca i uroczysta ceremonia. W związku z Dniem Patrona widzowie, którymi byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, wzięli udział w uroczystości, która miała na celu przypomnienie twórczości Zbigniewa Herberta, biografii Poety oraz najważniejszych faktów z życia, które ukształtowały autora „Pana Cogito” jako artystę, poetę i człowieka niezłomnego.
Część artystyczna spotkania poprzedzona była wydarzeniem ważnym dla naszej małej społeczności. Delegacje uczniowskie klas pierwszych liceum wzięły udział w uroczystym ślubowaniu. Ślubowania uczniów dokonała pani Dyrektor szkoły – Małgorzata Jasitczak. A słowa wypowiadanej przez uczniów przysięgi stanowiły piękne wprowadzenie do części drugiej poniedziałkowego widowiska.

Część druga uroczystości to piękny koncert, na który składały się wiersze i piosenki do słów Zbigniewa Herberta. Koncert był o tyle wyjątkowy, że przygotowany przez uczniów, którzy zgłosili chęć występu w widowisku samemu opracowując recytację lub wokalne wykonanie utworu muzycznego. Artystyczna wrażliwość, wysmakowany dobór repertuaru oraz świetne przygotowanie złożyły się na widowisko piękne, różnorodne i wzruszające. Ogromne brawa należą się nie tylko młodym aktorom, lecz również pani Magdalenie Kapsie – Olejnik, która była pomysłodawcą, reżyserem i opiekunem artystycznym tego niezwykłego przedsięwzięcia.
Serdecznie gratulujemy i prosimy o więcej Herberta w „Herbercie”!!!

Additional information