BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

We wtorek 26 września 2017 roku uczniowie klas maturalnych: klas IIIA LO i IIIB LO, pod opieką wychowawczyń: pani Ewy Tomassy i pani Magdaleny Kapsy – Olejnik, wybrali się do Łodzi na coroczne targi edukacyjne, skierowane do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych - „Salon Maturzystów’ 2017”. Ta edukacyjna impreza, której organizatorem jest Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, odbywająca się w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, zebrała, jak co roku, wielu tych, którzy po zdaniu matury wiążą swoją przyszłość ze studiami na uczelni wyższej.

 Uczniowie naszej szkoły, korzystając z możliwości spotkania z ekspertami z wielu dziedzin związanych z szeroko pojętą edukacją i egzaminem maturalnym, wzięli udział w wykładach dotyczących matury z matematyki, języka polskiego, języków obcych oraz chemii. Spotkali się również z przedstawicielami wielu uczelni wyższych, którzy udzielili im informacji na temat zasad przyjmowania maturzystów na wybrane wydziały, kryteriów punktowych oraz programu kształcenia na wybranym wydziale.
Najliczniejszą reprezentację miały wydziały gospodarza imprezy, czyli Uniwersytetu Łódzkiego, ale swoją ofertę zaprezentowali także studenci i pracownicy innych uczelni łódzkich takich jak: Uniwersytet Medyczny, Politechnika Łódzka oraz Społeczna Akademia Nauk. Ponadto można było spotkać się także z przedstawicielami uczelni spoza Łodzi: Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej i wielu wielu innych.
Impreza taka jest z pewnością bardzo potrzebna, zwłaszcza dla tych uczniów, którzy mają problem z wyborem przyszłego kierunku studiów i miasta, w którym chcieliby studiować. Uczestnictwo w takich edukacyjnych targach pozwala poznać wiele możliwych rozwiązań edukacyjnych związanych z przyszłością młodego człowieka. Daje również możliwość skonfrontowania własnych oczekiwań z rzeczywistymi możliwościami wydziału czy kierunku studiów, o którym się myśli jako o „swojej” przyszłej uczelni wyższej.

Additional information