BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

„Gdy będzie płonął Berlin,
gdy kobiety i dzieci niemieckie ginąć będą,
jak dziś giną nasze,
byście wtedy zrozumieli,
że jest na świecie sprawiedliwość boska”.
(cytat z przemówienia radiowego z września 1939 roku
wygłoszonego przez Stefana Starzyńskiego
– prezydenta Warszawy,
obrońcy stolicy, straconego przez Gestapo w grudniu 1939 roku)

 

W sobotę 2 września 2017 roku poczet sztandarowy wraz z opiekunkami – panią Elżbietą Stańczyk – Wichlińską i panią Joanną Prasol, wziął udział w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej. Wspominano przy tej okazji również żołnierzy zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego walczących w dniach 2-5 września 1939 roku w bitwie pod Borową Górą.
Obchody rozpoczęły się montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Zaraz po nim została odprawiona Msza Św. w parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach. Po Mszy Św. zostały wręczone statuetki „Rogatywka ppor. Apolloniusz Zawilskiego”.

Dalsza część obchodów odbyła się na cmentarzu w Grocholicach – przy Pomniku Poległych. Pamięć bohaterów II wojny światowej uczczono minutą ciszy i apelem poległych. Była też salwa honorowa oddana przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia. Później na kwaterach żołnierzy złożono kwiaty. Podczas uroczystości prezydent Mariola Czechowska podziękowała bełchatowianom za pielęgnowanie tradycji i krzewienie idei patriotyzmu.

Additional information