BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W poniedziałek 4 września 2017 roku w auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość podzielona była na dwie części – o godzinie 9.00 ze swoimi wychowawcami spotkali się uczniowie klas gimnazjalnych, natomiast o godzinie 10.00 „przywitali się” ze szkołą uczniowie klas licealnych. Oba spotkania miały podobny nastrój - odświętny, lecz równocześnie kameralny i serdeczny.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim przemówieniem pani Dyrektor – Małgorzaty Jasitczak. Pani Dyrektor, witając zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców, przekazała wszystkim życzenia pomyślności oraz wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Ponadto przywitała również uczniów, którzy po raz pierwszy odwiedzili mury tej szkoły i przedstawiła im wychowawców i nauczycieli bełchatowskiego Herberta. Po zakończeniu przemówienia pani dyrektor oddała głos uczniom – młodym aktorom, którzy przygotowali krótką część artystyczną.
Te krótkie widowiska (część artystyczną dla uczniów gimnazjum przygotowali uczniowie klasy 2BG pod opieką pani Iwony Nagrodzkiej, natomiast krótki program dla klas liceum przygotowali uczniowie klasy IIA LO pod kierunkiem pani Jolanty Hertel) w dowcipnej formie zaprezentowały widzom nie tylko „trudy i męki” z jakimi spotykają się uczniowie w czasie roku szkolnego, lecz również udowodniły, że dla każdego, nawet dla „wypalonego zawodowo” nauczyciela, spotkanie złotej rybki może skończyć się niebezpiecznie…     

Additional information