W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Harmonogram realizacji II Budżetu Uczniowskiego
ROKU SZKOLNY 2019/2020:

1. Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu - do 15.09.2019 r.
2. Kampania informacyjna z udziałem Samorządu Szkolnego: 16.09. - 30.09.2019 r.
3. Zgłaszanie projektów - do 29.11.2019 r.
4. Weryfikacja projektów przez Zespół Opiniujący - 2.12. - 6.12.2019 r.
5. Głosowanie - do 20.12.2019 r.
6. Ogłoszenie wyników - luty 2020 r. (pierwszy tydzień)
7. Realizacja zwycięskich projektów – zgodnie z założeniami projektów; do końca roku szkolnego.

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu - przykład


 

Tematy projektów realizowanych w I edycji Budżetu Uczniowskiego

  • „Sklepik szkolny jako spółdzielnia uczniowska”; l
  • „Wieczór gier z Herbertem” ; 
  • Zajęcia z tańca towarzyskiego - „Taniec dla każdego”
  • „Sprzęt filmowy” (uzupełnienie wyposażenia dla Herbert TV); 
  • „Skarbnica talentów” – wystawa prac uczniów Herberta; 
  • „Wielki Quiz z Niepodległości”. 

Additional information